My Hot Glue Gun: https://amzn.to/2y7vmwA Krafty Life SHIRTS: http://bit.ly/2E4kQuL Email: katelyn@kraftsbykatelyn.com Instagram: …